• Tel: 09 2256 3624, 08 4639 6241
  • e-mail: guruwinthai@gmail.com

ข้อมูลการติดต่อ

กรอกข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ของเรา

www.หาต่างด้าว.com
โทรศัพท์: 09 2256 3624, 08 4639 6241
อีเมล์
guruwinthai@gmail.com
ไอดีไลน์
dawis0899235544

เกี่ยวกับเรา

พวกเราคือกลุ่มบริษัทพันธมิตรเพื่อความร่วมมือในด้านการจัดหาแรงงานต่างด้าว โดยร่วมมือกันระหว่าง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาวและกัมพูชา ในการจัดส่ง แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ตามสัญญาทวิภาคี (MOU) ระหว่างประเทศกับ ไทย-พม่า ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา

  • บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
  • รีไซเคิลแรงงานต่างด้าว
  • ต่อใบอนุญาตฯ แรงงานต่างด้าว
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
  • ขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
  • ขั้นตอนรีไซเคิลแรงงานต่างด้าว