• Tel: 09 2256 3624, 08 4639 6241
  • e-mail: guruwinthai@gmail.com

เกี่ยวกับเรา

แรงงานอาเซียนถูกกฎหมาย 100%

เราคือกลุ่มบริษัทพันธมิตรเพื่อความร่วมมือในด้านการจัดหาแรงงานต่างด้าว โดยร่วมมือกันระหว่าง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาวและกัมพูชา ในการจัดส่งแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ตามสัญญาทวิภาคี (MOU) ระหว่างประเทศกับไทย-พม่า ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และคลุกคลีในวงการแรงงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เราพร้อมให้บริการและให้คำปรึกษา เพื่อสนองต่อความต้องการของท่าน

  • บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
  • รีไซเคิลแรงงานต่างด้าว
  • ต่อใบอนุญาตฯ แรงงานต่างด้าว
  • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว
  • ขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
  • ขั้นตอนรีไซเคิลแรงงานต่างด้าว

ปฏิภาณของเรา

ผลงานของเรา

แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 60%
แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 30%
แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว 10%