• Tel: 09 2256 3624, 08 4639 6241
  • e-mail: guruwinthai@gmail.com
แรงงานอาเซียน

พวกเราคือกลุ่มบริษัทพันธมิตรเพื่อความร่วมมือในด้านการจัดหาแรงงานต่างด้าว โดยร่วมมือกันระหว่าง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาวและกัมพูชา ในการจัดส่ง แรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย ตามสัญญาทวิภาคี (MOU) ระหว่างประเทศกับ ไทย-พม่า ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา

ประสบการณ์และทีมงานที่มีคุณภาพ

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และคลุกคลีในวงการแรงงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ เราพร้อมให้บริการและให้คำปรึกษา เพื่อสนองต่อความต้องการของท่าน

รอยยิ้มของท่าน คือความสุขของเรา

บริการเป็นกันเอง ถูกทั้งราคา ถูกทั้งกฎหมาย

ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก ประหยัดเวลา ประหยัดต้นทุน เพียงแค่เตรียมเอกสารต่างๆ มาให้เรา ขั้นตอนต่างๆ เราจะดำเนินการให้อย่างรวดเร็วที่สุด

แรงงานอาเซียน - บริการเป็นกันเอง ถูกทั้งราคา ถูกทั้งกฎหมาย

ผลงานล่าสุด

หนึ่งในผลงานนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย 100 % ไปจริง ติดต่อจริง นำเข้าจริง และจริงใจในการทำงานเสมอมา